یک تماشاخانه باستانی در شهر رم است. کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه‌ در امپراتوری روم بوده است. گفته میشود ۵۰ تا ۸۰ هزار تماشاچی در ان گرد می امده اند و ۸۰ درب ورودی داشته است. این بنا به فرمان امپراتور” وسپاسیان” بین سالهای ۶۹ تا ۷۰ میلادی پایه‌گذاری شد. پس از آن، پسرش تیتوس – در سال ۸۰ میلادی – ساخت آن را در زمین‌های باتلاقی میان تپه‌های اسکوئیلین و کائلین به پایان برد. البته پس از او دومیتیان – برادر تیتوس – در کولوسئوم تغییراتی اعمال کرد. در واقع، کولسئوم نخستین آمفی تئاتر دائمی در روم باستان بوده است.
امروزه کولوسئوم را با نبردهای خونین گلادیاتورها می‌شناسند. در کولوسئوم گلادیاتورها با یکدیگر یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را – که اغلب از اشراف بودند- فراهم می‌کردند. برخی اعدام‌ها -مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی – نیز در کولوسئوم انجام می‌شده است.