مدارک مورد نیازدرخواست ویزای قبرس:

اولین مرحله برای درخواست ویزای هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای ویزا است؛ جهت درخواست ویزای قبرس، فرم مربوطه را باید حضوراً از ساختمان اداری سفارت جمهوری قبرس دریافت نمایید.

توجه‌: چنانچه خانوادگی سفر می‌کنید، برای هر کدام از اعضاء باید فرم جداگانه‌ای پر کنید. فرم تقاضای ویزا در دو نسخه باید تکمیل شود.

از همه‌ مدارک باید یک کپی هم موجود باشد؛ اصل مدارک بعد از مطابقت به شما بازگردانده می‌شود و کپی آن‌ها در پرونده‌ ویزای شما در سفارت قبرس خواهد ماند.

کلیه‌ مدارک فارسی باید ترجمه‌ رسمی انگلیسی شده باشند.

مدارکی که باید در هنگام انجام مصاحبه (علاوه بر فرم) همراه داشته باشید، شامل موارد زیر است:

۱٫ شناسنامه؛ به همراه کپی تمامی صفحات.

۲٫ گذرنامه،
توجه: حداقل اعتبار گذرنامه باید شش ماه بعد از پایان ویزای درخواستی باشد. کپی باید از هشت صفحه‌ اول و همین‌طور صفحاتی که در آنها مهر ویزا خورده، تهیه شود.

۳٫ دو قطعه عکس؛ عکس‌ها باید رنگی، زمینه‌ روشن، سایز ۳ در ۴ سانتی‌متر و جدید باشند.

۴٫ اسناد و مدارک مبنی بر مالکیت هر گونه ملک و گواهی موجودی حساب بانکی.

۵٫ معرفی‌نامه از محل کار .
توجه: از طریق یک نامه‌ سربرگ‌ دار باید گواهی شود که شما در این محل شاغل هستید و یا مالکیت سیستم را دارید.

۶٫ برگه‌ رزرواسیون قطعی هتل.

۷٫ بلیط رفت و برگشت.

بررسی مدارک حداقل یک هفته به طول می‌انجامد و هزینه‌ بررسی و صدور ویزا در حدود صد و پنجاه هزار تومان خواهد بود و ممکن است بر حسب فصل سفر و یا هر مورد دیگر، صدور ویزا چند هفته‌ای بیشتر نیز زمان بخواهد ولی عموماً بعد از یک ماه مشخص شده که متقاضی واجد دریافت ویزا هست و یا خیر.

توجه : امکان دارد پلیس مرزی هنگام ورود به کشور قبرس، مدارکی را که به کنسول‌گری برای دریافت ویزا ارائه کرده‌اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آنها را به همراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود ویزای قانونی، از ورود شما به خاک قبرس به دلیل همراه نداشتن مدارک جلوگیری کنند. پس فراموش نکنید مدارک را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید.
فرم درخواست ویزای قبرس