آرامیس سفر پارسهآرامیس سفر پارسه

By signing up, I agree to Aramis Safar's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

قبلا ثبت نام کرده‌اید؟

آرامیس سفر پارسهآرامیس سفر پارسه
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟

حساب کاربری ندارید؟

اسپانیا

مدارک مورد نیاز درخواست ویزای اسپانیا :

ترجمه مدارک به زبان اسپانیایی با تاییدمهر دادگستری مورد قبول می باشد.
تمامی افراد باید گذرنامه جدا داشته باشند.+ اصل مدارک الزامیست.
اصل گذرنامه امضاشده با ۶ ماه اعتبار از تاریخ سفر و دو صفحه خالی + کپی از تمام صفحات گذرنامه جدید و قدیم(حتی صفحات خالی)- اگر پاس جدید هیچ ویزایی نداشت ویا شنگن نداشت کپی از تمام صفحات گذرنامه قدیمی الزامیست.
۴ قطعه عکس حتما” ۴ × ۳ ( حتماً رنگی با زمینه کاملاً سفید / جدید و از یک نوع برای تمامی افراد حتی نوزادان نیز عکس الزامی است). لطفاً از ارسال عکسهای خانوادگی به دفتر جداً خودداری کنید.
ترجمه شناسنامه
مدارک معتبر مالی به لاتین(پرینت بانکی ۶ ماهه + اعلام موجودی به زبان انگلیسی از روابط بین الملل بانک مربوطه با ذکر تلفن بانک).
ترجمه مدارک ملکی ( منزل / زمین و … ).
ترجمه مدارک معتبر شغلی ( روزنامه رسمی / جواز کسب / پروانه مطب / کارت وکالت/ فیش حقوقی/ لیست بیمه متقاضی/ حکم کارگزینی و … ).
ترجمه گواهی اشتغال با ذکرسمت ،تاریخ استخدام ومیزان حقوق دریافتی و ترجمه کارت دانشجویی برای دانشجویان.
ترجمه حکم بازنشستگی و حساب بانکی برای بازنشستگان.

فرم مشخصات ویزای شنگن اسپانیا