مدارک مورد نیاز درخواست ویزای اسپانیا :

ترجمه مدارک به زبان اسپانیایی با تاییدمهر دادگستری مورد قبول می باشد.
تمامی افراد باید گذرنامه جدا داشته باشند.+ اصل مدارک الزامیست.
اصل گذرنامه امضاشده با ۶ ماه اعتبار از تاریخ سفر و دو صفحه خالی + کپی از تمام صفحات گذرنامه جدید و قدیم(حتی صفحات خالی)- اگر پاس جدید هیچ ویزایی نداشت ویا شنگن نداشت کپی از تمام صفحات گذرنامه قدیمی الزامیست.
۴ قطعه عکس حتما” ۴ × ۳ ( حتماً رنگی با زمینه کاملاً سفید / جدید و از یک نوع برای تمامی افراد حتی نوزادان نیز عکس الزامی است). لطفاً از ارسال عکسهای خانوادگی به دفتر جداً خودداری کنید.
ترجمه شناسنامه
مدارک معتبر مالی به لاتین(پرینت بانکی ۶ ماهه + اعلام موجودی به زبان انگلیسی از روابط بین الملل بانک مربوطه با ذکر تلفن بانک).
ترجمه مدارک ملکی ( منزل / زمین و … ).
ترجمه مدارک معتبر شغلی ( روزنامه رسمی / جواز کسب / پروانه مطب / کارت وکالت/ فیش حقوقی/ لیست بیمه متقاضی/ حکم کارگزینی و … ).
ترجمه گواهی اشتغال با ذکرسمت ،تاریخ استخدام ومیزان حقوق دریافتی و ترجمه کارت دانشجویی برای دانشجویان.
ترجمه حکم بازنشستگی و حساب بانکی برای بازنشستگان.

فرم مشخصات ویزای شنگن اسپانیا